Herzlich Willkommen, hier in diesem Forum....http://files.homepagemodules.de/b531466/avatar-4dbf9126-1.gif

Papież spotkał się z Bidenem. Publicznie na temat zabijania dzieci nie padło ani słowo #aborcja #joe biden #Joseph Biden #papież

#1 von ANNE ( Gast ) , 29.10.2021 16:44

Papież spotkał się z Bidenem. Publicznie na temat zabijania dzieci nie padło ani słowo
#aborcja #joe biden #Joseph Biden #papież

(October 29, 2021, VATICAN CITY: This handout picture provided by the Vatican Media shows Pope Francis during an audience with US President Joe Biden accompanied by his wife and entourage, Vatican City, 29 October 2021. .ANSA/ VATICAN MEDIA.+++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING,Image: 640472264, License: Rights-managed, Restrictions: * Italy Rights Out *, Model Release: no, Credit line: Vatican Media / Zuma Press / Forum)
Papież Franciszek spotkał się w piątek z prezydentem USA Josephem Bidenem. Przywódcy rozmawiali przez około 75 minut. Niestety, zgodnie z przewidywaniami, publicznie nie padło ani słowo na temat mordowania dzieci. Joseph Biden tymczasem swoimi działaniami ułatwia mordy i prowadzi do zwiększenia ich liczby.

Wizyta prezydenta Josepha Bidena w Watykanie była zapowiadana od wielu tygodni.

Wcześniej papież Franciszek spotkał się ze spiker Izby Reprezentantów USA, Nancy Pelosi, która podobnie jak Biden wspiera ustawodawstwo ułatwiające mordowanie dzieci.

Wesprzyj nas już teraz!
35 zł
60 zł
90 zł
Inna kwota
Wspieram
Przed spotkaniem o postawie Bidena na temat aborcji mówiła rzecznik Białego Domu, Jen Psaki. W odpowiedzi na zapytania katolickiego dziennikarza podkreśliła, że Biden zdecydowanie popiera możliwość legalnego mordowania dzieci. Jen Psaki określiła tę zbrodnię dzieciobójstwa mianem prawa kobiety do wyboru.

Większość komentatorów uważała, że podczas spotkania papieża i Bidena nie dojdzie do poruszenia kwestii mordów na dzieciach. Franciszek poruszał tę sprawę kilka razy wcześniej, ale nigdy nie wskazując nawet pośrednio na Josepha Bidena. Komentatorzy zwracali jednak uwagę, że skoro grzech Bidena ma charakter publiczny, wymaga publicznej nagany. Papież Franciszek nie wahał się zresztą bardzo wyraziście potępiać polityki Donalda Trumpa w kwestii migrantów, która nie odpowiadała jego politycznym zapatrywaniom.

Na spotkaniu nie padły ostatecznie żadne słowa o aborcji, a przynajmniej żadna informacja na ten temat nie przebiła się do opinii publicznej. Biały Dom wydał podczas spotkania komunikat, że Joseph Biden podziękował papieżowi Franciszkowi za jego zaangażowanie na rzecz ubogich oraz tych, którzy cierpią z powodu głodu, konfliktów i prześladowania. Biden miał też podkreślić przywództwo papieża Franciszka w działaniach określanych jako walka z kryzysem klimatycznym. Biden podziękował też papieżowi za udostępnianie darmowych szczepionek na Covid-19 ubogim.

Papież podarował Bidenowi kilka przedmiotów; wśród nich jednak żaden nie dotyczył kwestii życia dzieci. Były to zbiór papieskich dokumentów, wezwanie do budowy pokoju na świecie, dokument o braterstwie ludzkim, modlitwy o ustanie pandemii oraz obrazek na ceramicznej płytce zatytułowany Pielgrzym.

– W czasie serdecznych rozmów skupiono się na wspólnym zaangażowaniu w ochronę i troskę o planetę, na sytuacji zdrowotnej i walce z pandemią COVID-19, jak również na temacie uchodźców i pomocy migrantom. Nie zabrakło też odwołań do ochrony praw człowieka, w tym prawa do wolności religijnej i sumienia – głosi watykański komunikat po wizycie Bidena.

Spotkanie było dopiero drugim w historii, w którym prezydent USA spotkał się z papieżem. Poprzednio uczynił to jedynie John F. Kennedy spotykając się w 1963 roku z Pawłem VI.

Wcześniej papież Franciszek mówił, że aborcja jest morderstwem, a ci, którzy ją popierają, są ekskomunikowani. Teoretycznie odnosi się to również do Josepha Bidena. Niestety, Joseph Biden nadal uczęszcza do kościoła i przyjmuje sakramenty. Zarówno biskup jego ojczystej diecezji, jak i biskup Waszyngtonu, nie uważają za stosowne wydać jakichkolwiek komunikatów w tej sprawie. Tymczasem, jak zauważa wielu hierarchów, postawa Bidena i innych polityków jego pokroju jest niezwykle gorsząca i wprowadza wśród katolików skandal, budząc wrażenie, jakoby można było przyjmować Eucharystię w stanie grzechu ciężkiego.

W USA trwa obecnie debata między biskupami na temat właściwego podejścia do polityków, którzy są formalnie katolikami, a popierają legalne mordowanie dzieci nienarodzonych.

Źródła: KAI, Catholic News Agency

Pach

ANNE

Siehe auch Bidenem. Posting zum Thema zabijania djieci nie padło ani sowo #aborcja #joe biden #Joseph Biden #papież

#2 von anne ( Gast ) , 17.02.2022 23:58

[b][img]Siehe auch Bidenem. Posting zum Thema zabijania djieci nie padło ani sowo #aborcja #joe biden #Joseph Biden #papież

# 1 von ANNE (Gast), 29.10.2021 16:44

Siehe auch Bidenem. Das Posten zum Thema Morde ist weder einfach noch schlecht
#aborcja #joe biden #Joseph Biden #papież

(29. Oktober 2021, VATIKANSTADT: Dieses von den Vatikanischen Medien bereitgestellte Handout-Bild zeigt Papst Franziskus während einer Audienz bei US-Präsident Joe Biden in Begleitung seiner Frau und seines Gefolges, Vatikanstadt, 29. Oktober 2021. .ANSA / VATIKANISCHE MEDIEN. ++ + ANSA BIETET ZUGANG ZU DIESEM HANDOUT-FOTO, DAS AUSSCHLIESSLICH ZUR ILLUSTRIERUNG VON NACHRICHTENBERICHTEN ODER KOMMENTAREN ZU DEN IN DIESEM BILD DARGESTELLTEN FAKTEN ODER EREIGNISSEN VERWENDET WERDEN KANN; KEINE ARCHIVIERUNG; KEINE LIZENZIERUNG, Bild: 640472264, Lizenz: lizenzpflichtig, Einschränkungen: * Italien Rights Out *, Model Release: nein, Credit line: Vatican Media / Zuma Press / Forum)
Papst Franziskus entdeckte einen Brief an US-Präsident Josephem Bidenem. Przywódcy rozmawiali um etwa 75 Minuten. Niestety, zgodnie z przewidywaniami, publiczie nie padło anłowo na temat mordowania dcieci. Joseph Biden smmzzasem swoimi działaniami ułatwia mordy i prowadzi do zwiększenia ich liczby.

Der Besuch von Präsidentin Josepha Bidena beim Wachtturm wurde um zwei Wochen verschoben.

Plötzlich entdeckte ein Franzose eine Rednerin aus den Vereinigten Staaten, Nancy Pelosi, die wie Biden die Inanspruchnahme von Kindergeld ermutigte.

Gepostet in Bidena zum Thema Abtreibung von Białego Domu, Jen Psaki. Zur Unterstützung der katholisch-katholischen Kirche behauptet Biden, die Todesstrafe sei legal. Jen Psaki określiła tę zbrodnię dzieciobójstwa mianem prawa kobiety do wyboru.

Die meisten Kommentatoren haben kommentiert, dass der päpstliche Spot und Bidena mit der Bitte der Kinder nicht einverstanden sind. Franciszek poruszał tę sprawę kilka razy wcześniej, ale nigdy nie wskazując nawet pośrednio na Josepha Bidena. Kommentare sind an die Öffentlichkeit durchgesickert, und Bidena hat wenig öffentlichen Charakter, nicht viel Publicity. Papst Franziskus erwartet nicht, dass die Wirtschaftspolitiker Donald Trumps Migrantenpolitik unterstützen, die nicht die Antwort auf seine patriotische Politik ist.

Es gibt keine Beweise für Abtreibung oder Abtreibung vor Ort, und Fehlinformationen zu diesem Thema sind nicht so verbreitet wie die öffentliche Meinung. Biały Doms Anteil an den Kommuniqués, die Joseph Biden dem Franziskanerpapst für die Verwendung großer Papiermengen wie Körperpiercings, Konflikte und Konflikte zuschreibt. Biden miał też podkreślić przywództwo papieża Franciszka w djiałaniach określanych jako walka z kryzysem klimatycznym. Biden podziękował też papiżowi za udostępnianie darmowych szczepionek na Covid-19 ubogim.

Papież Geschenk Bidenowi kilka przedmiotów; w nród nich jednak żaden nie dotyczył kwestii życia dzieci. Byłi to zbiór papieskich documents, wezwanie do budovy pokoju na świecie, documents o braterstwie ludzkim, modlitwy o ustanie pandemii oraz obrazek na ceramicznej ceramicznej płytce zatytułowany Pielgrzym.

- Im Falle von Herzinfarkten wird die gesamte Bevölkerung geschützt und geschützt, und die Erholungssituation und der Geldbeutel von der Pandemie COVID-19, sowie die Entwicklung der wandernden Bevölkerung. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass das Gesetz nicht für Menschen gilt, und in vielen Fällen für religiöse und sumerische Menschen - das Wachtturm-Kommuniqué mit der Sprache Bidena.

Spot Punkte mit den anderen beiden Geschichten in der Geschichte, in którym der Präsident der USA vor Ort mit Papier. Der letzte Beitrag an jedynie John F. Kennedy wurde 1963 auf Pawłem VI.

Wcześniej papież Franciszek mówił, abe aborcja jest morderstwem, a ci, którzy ją popierają, są ekskomunikowani. Theoretische Beziehungen zu Josepha Bidena. Niestety, Joseph Biden nadal uczęszcza do kościoła i przyjmuje sacramenty. Zarówno Bischof jego ojczystej diecezji, jak i biskup Waszyngtonu, nie uważają za stosowne wydać jakichkolwiek communikatów w tej sprawie. Tymczasem, jak zauważa wielu hierarchów, postawa Bidena i innych polityków jego pokroju jest niezwykle corsząca i wprowadza wśród katolików skandal, budząc wrażenie, jakoby można byłcho cć

In den Vereinigten Staaten gab es eine Debatte über politische Bürokratien zu politischen Themen, einschließlich des formellen Katholizismus und der Ausbreitung der illegalen Einwanderung.

Pach [/img

anne

RE: Siehe auch Bidenem. Posting zum Thema zabijania djieci nie padło ani sowo #aborcja #joe biden #Joseph Biden #papież

#3 von Gast , 18.02.2022 20:14

Zitat von Gast im Beitrag #2
[b][img]Siehe auch Bidenem. Posting zum Thema zabijania djieci nie padło ani sowo #aborcja #joe biden #Joseph Biden #papież

# 1 von ANNE (Gast), 29.10.2021 16:44

Siehe auch Bidenem. Das Posten zum Thema Morde ist weder einfach noch schlecht
#aborcja #joe biden #Joseph Biden #papież

(29. Oktober 2021, VATIKANSTADT: Dieses von den Vatikanischen Medien bereitgestellte Handout-Bild zeigt Papst Franziskus während einer Audienz bei US-Präsident Joe Biden in Begleitung seiner Frau und seines Gefolges, Vatikanstadt, 29. Oktober 2021. .ANSA / VATIKANISCHE MEDIEN. ++ + ANSA BIETET ZUGANG ZU DIESEM HANDOUT-FOTO, DAS AUSSCHLIESSLICH ZUR ILLUSTRIERUNG VON NACHRICHTENBERICHTEN ODER KOMMENTAREN ZU DEN IN DIESEM BILD DARGESTELLTEN FAKTEN ODER EREIGNISSEN VERWENDET WERDEN KANN; KEINE ARCHIVIERUNG; KEINE LIZENZIERUNG, Bild: 640472264, Lizenz: lizenzpflichtig, Einschränkungen: * Italien Rights Out *, Model Release: nein, Credit line: Vatican Media / Zuma Press / Forum)
Papst Franziskus entdeckte einen Brief an US-Präsident Josephem Bidenem. Przywódcy rozmawiali um etwa 75 Minuten. Niestety, zgodnie z przewidywaniami, publiczie nie padło anłowo na temat mordowania dcieci. Joseph Biden smmzzasem swoimi działaniami ułatwia mordy i prowadzi do zwiększenia ich liczby.

Der Besuch von Präsidentin Josepha Bidena beim Wachtturm wurde um zwei Wochen verschoben.

Plötzlich entdeckte ein Franzose eine Rednerin aus den Vereinigten Staaten, Nancy Pelosi, die wie Biden die Inanspruchnahme von Kindergeld ermutigte.

Gepostet in Bidena zum Thema Abtreibung von Białego Domu, Jen Psaki. Zur Unterstützung der katholisch-katholischen Kirche behauptet Biden, die Todesstrafe sei legal. Jen Psaki określiła tę zbrodnię dzieciobójstwa mianem prawa kobiety do wyboru.

Die meisten Kommentatoren haben kommentiert, dass der päpstliche Spot und Bidena mit der Bitte der Kinder nicht einverstanden sind. Franciszek poruszał tę sprawę kilka razy wcześniej, ale nigdy nie wskazując nawet pośrednio na Josepha Bidena. Kommentare sind an die Öffentlichkeit durchgesickert, und Bidena hat wenig öffentlichen Charakter, nicht viel Publicity. Papst Franziskus erwartet nicht, dass die Wirtschaftspolitiker Donald Trumps Migrantenpolitik unterstützen, die nicht die Antwort auf seine patriotische Politik ist.

Es gibt keine Beweise für Abtreibung oder Abtreibung vor Ort, und Fehlinformationen zu diesem Thema sind nicht so verbreitet wie die öffentliche Meinung. Biały Doms Anteil an den Kommuniqués, die Joseph Biden dem Franziskanerpapst für die Verwendung großer Papiermengen wie Körperpiercings, Konflikte und Konflikte zuschreibt. Biden miał też podkreślić przywództwo papieża Franciszka w djiałaniach określanych jako walka z kryzysem klimatycznym. Biden podziękował też papiżowi za udostępnianie darmowych szczepionek na Covid-19 ubogim.

Papież Geschenk Bidenowi kilka przedmiotów; w nród nich jednak żaden nie dotyczył kwestii życia dzieci. Byłi to zbiór papieskich documents, wezwanie do budovy pokoju na świecie, documents o braterstwie ludzkim, modlitwy o ustanie pandemii oraz obrazek na ceramicznej ceramicznej płytce zatytułowany Pielgrzym.

- Im Falle von Herzinfarkten wird die gesamte Bevölkerung geschützt und geschützt, und die Erholungssituation und der Geldbeutel von der Pandemie COVID-19, sowie die Entwicklung der wandernden Bevölkerung. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass das Gesetz nicht für Menschen gilt, und in vielen Fällen für religiöse und sumerische Menschen - das Wachtturm-Kommuniqué mit der Sprache Bidena.

Spot Punkte mit den anderen beiden Geschichten in der Geschichte, in którym der Präsident der USA vor Ort mit Papier. Der letzte Beitrag an jedynie John F. Kennedy wurde 1963 auf Pawłem VI.

Wcześniej papież Franciszek mówił, abe aborcja jest morderstwem, a ci, którzy ją popierają, są ekskomunikowani. Theoretische Beziehungen zu Josepha Bidena. Niestety, Joseph Biden nadal uczęszcza do kościoła i przyjmuje sacramenty. Zarówno Bischof jego ojczystej diecezji, jak i biskup Waszyngtonu, nie uważają za stosowne wydać jakichkolwiek communikatów w tej sprawie. Tymczasem, jak zauważa wielu hierarchów, postawa Bidena i innych polityków jego pokroju jest niezwykle corsząca i wprowadza wśród katolików skandal, budząc wrażenie, jakoby można byłcho cć

In den Vereinigten Staaten gab es eine Debatte über politische Bürokratien zu politischen Themen, einschließlich des formellen Katholizismus und der Ausbreitung der illegalen Einwanderung.

Pach [/img
   

Von wegen Freiheit! Maske bleibt, Impfpflicht soll kommen! Er ist der Gründer und Macher bei COMPACT: Ich bin Deutscher.
Heute Roberto de Mattei: Wir müssen Gott um Heilige wie St. Joseph #Professor Roberto de Mattei #Leuchtet #Heiligkeit

Danke für Ihr Reinschauen und herzliche Grüße...
Xobor Forum Software ©Xobor.de | Forum erstellen
Datenschutz